Logotyp
Vi finns här för Företagen -

Men framförallt för Företagarna

Vi vill göra lite mer för dig som är
fåmansföretagare. Vårt engagemang
upphör inte när årsredovisningen eller
deklarationen är inlämnad
Redovisning

Redovisning
Vi tar ansvar för ditt företags administration. Från löpande bokföring till bokslut, till årsredovisning och deklarationer.
> Läs mer

Löneservice

Löneservice
Löner, semesterdagar, förmåner, reseräkningar, traktamenten, sjukfrånvaro, kollektivavtal mm…Ibland behöver man avlastning.
> Läs mer

Skatterådgivning

Skatterådgivning
Vårt engagemang upphör inte när årsredovisningen eller deklarationen är inlämnad.
> Läs mer

Firmify!

Firmify!
Dagens företag vill ANLITA i stället för att ANSTÄLLA. Om ditt företag anlitar frilansare eller korttidsanställda......
> Läs mer

2014-08-24
Företagsskatteutredningen

Företagsskatteutredningen har lämnat…

> Läs mer
2014-08-24
Skatteavtal mellan Hongkong och Sverige

> Läs mer

2013-05-05
Förändringar i 3:12 reglerna

Ändringar i den s.k. löneunderlagsregeln…

Webbproduktion: Kreation Reklambyrå i Kalmar
Powered by Expression Engine™
far