Anmäl en karensdag i sjukförsäkringen

Har du enskild firma eller handelsbolag och det är din huvudsakliga inkomstkälla skyddar du dig mot inkomstbortfall om du byter till en karensdag i din sjukförsäkring. Du kan göra ändringen hos Försäkringskassan här. Kontakta din redovisningskonsult om du vill ha hjälp med detta.