K10

Sigrid Lindeborg

Löneadministratör/redovisningskonsult

Har många klienter inom konsultbranschen men främst verksam som löneadministratör. Har du frågor om löner, semestervillkor och arbetsrätt, ska du vända dig till Sigrid.

Direktnummer: 0480-40 87 83
Mobilnummer: 076-031 32 16
E-post: sigrid@k10.se