K10 Redovisning + VIEW LEDGER!

Hej!

Till Dig som är kund, leverantör eller samarbetspartner mm till K10 Redovisning;

Under 2020 kommer vi att byta namn till VIEW LEDGER.

https://www.viewledger.no/om-oss

https://www.viewledger.se/om-oss

I övrigt kommer K10 att drivas på samma sätt som tidigare med samma kontaktpersoner och med samma fokus på dig som kund som tidigare.

För oss på K10 kommer detta samarbete att innebära kompetensutveckling, ökade möjligheter inom digitalisering samt kraftfullare programvaror.