Nya rut-tjänster för alla från och med 1 augusti

Nu är det återigen dags för förändring gällande husarbete.

Komplettering av rut-tjänst

Förändringen innebär en komplettering av rut-avdraget med en skattereduktion för vissa trädgårdstjänster, flytt-tjänster och IT-tjänster. Tjänsten trädgårdsarbete har funnits sedan tidigare men kompletteras nu även med “beskärning och borttagande av träd och buskar” som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden. I tjänsten trädgårdsarbete ingår nu “häck- och gräsklippning” samt “krattning och ogräsrensning” från tidigare samt “beskärning och borttagande av träd och buskar” som är föreslagna att läggas till 1 augusti.

Två tillkomna rut-tjänster

Det har tillkommit två helt nya rut-tjänster. Den ena är flytt-tjänst som innefattar flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder samt till och från magasinering i samband med flytt mellan bostäder. Den andra är IT-tjänster som avser installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning och rådgivning i samband med sådant arbete, när arbetet utförs i eller i nära anslutning till bostaden.