K10

Vi kan siffror

Bland annat räknar vi ut din aktieutdelning och ser till att du har en lön och en pension som är optimal för din verksamhet. Bland annat är alla aktiebolagsägare garanterad en aktieutdelning på 159 775 kr under 2016, givetvis förutsätter detta att bolaget har vinster att dela ut. De senaste åren har aktiebolagsägare gynnats av de nya skattereglerna, främst genom möjligheten att få utdelning på aktieinnehav till mycket låg skatt. Vill du veta den optimala fördelningen mellan lön, pension och aktieutdelning…? Då ska du kontakta Peter Roosling eller Dan Häggfors på telefon 0480-210 50.

När ska man betala statlig inkomstskatt och hur hög är den?

Inkomstår 2016

För inkomståret 2016 finns det två skiktgränser. Den nedre skiktgränsen är 430 200 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Den övre skiktgränsen är 625 800 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procentenheter (den så kallade värnskatten), det vill säga sammanlagt 25 procent.

Det innebär att du inkomståret 2016 kan ha en inkomst på 443 200 kronor respektive

638 800 kronor (den så kallade brytpunkten) utan att betala statlig inkomstskatt respektive förhöjd statlig inkomstskatt. Detta beror på grundavdraget.

Du som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång kan ha en inkomst på 469 300 kronor respektive 657 500 kronor utan att betala statlig inkomstskatt respektive förhöjd statlig inkomstskatt. Det beror på att pensionärer som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång har ett högre grundavdrag