Redovisning av kontrolluppgifter på individnivå

Från och med 1 januari 2019 ska arbetsgivare redovisa ersättningar för arbete och skatteavdrag för anställda löpande varje månad istället för en gång om året. Denna redovisningen ersätter kontrolluppgifter. För företag som har personalliggare och som har mer än 15 anställda börjar detta gälla redan den 1 juli 2018. Se om ditt företag omfattas av lagen här.