K10

Årsredovisningar & deklarationer

Årsredovisning och deklaration är kvitton på att din verksamhet bär sig, kvitton på att du gör rätt saker. I deklarationen bestäms ditt företags skatter, genom årsredovisningen bestämmer omvärlden vilket förtroende de har för dina affärer.

Årsredovisning och deklaration måste upprättas årligen. En rad lagar detaljstyr årsredovisningar och inkomstdeklarationer, bland annat Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen och Inkomstskattelagen.