K10

Löneservice

Löner, semesterdagar, förmåner, reseräkningar, traktamenten, sjukfrånvaro, kollektivavtal mm… Ibland behöver man avlastning.

Låt någon av våra löneadministratörer administrera ditt företags löner, så kan du göra det du är bra på med tiden som blir över. Det blir alltid rätt belopp och rätt skatt, vid rätt tidpunkt, och rapportering av årsuppgifter sker automatiskt.

Med K10 löneservice får du hjälp med allt. Lönespecifikationer, semesterberäkningar, skattedeklarationer, kontrolluppgifter, rapportering till FORA, arbetsgivarintyg och statistikrapportering. Du får också ett bollplank när arbetsrättsliga frågor dyker upp.

Vi kan också regelverket kring traktamenten, förmåner, resor i tjänsten och mycket mer.