K10

Ombildning till aktiebolag

En grundförutsättning för en framgångsrik verksamhet är att den drivs i rätt företagsform. De senaste åren har aktiebolag i många avseenden gynnats tack vare ändrade skatteregler. I många fall kan det vara förmånligt att ombilda enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag.

  • Möjlighet till lågbeskattad aktieutdelning
  • Skatteoptimering – du har möjlighet att undvika statlig skatt på dina inkomster. Du betalar bara skatt på det du väljer att ta ut från bolaget.
  • Har du en bra rådgivare, har du betalat privat restskatt för sista gången!
  • Du kan skapa din framtid! I ett aktiebolag kan du spara vinst i bolaget och bygga upp ett kapital. I en enskild firma skattas all vinst ut som lön varje år, med en ofta oönskad skatteeffekt.
  • Klar avgränsning från din privata ekonomi. I ett aktiebolag har du det största ekonomiska skyddet som privatperson, med klar skiljelinje mellan företag och ägare.
  • Du har möjlighet att ta in delägare, eller sälja andelar.