K10

Tips och råd

Anmäl en karensdag i sjukförsäkringen

Har du enskild firma eller handelsbolag och det är din huvudsakliga inkomstkälla skyddar du dig mot inkomstbortfall om du byter till en karensdag i din sjukförsäkring.

K10 - Tjänster
Växa-stöd

Från januari 2018 gäller även en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter (växa-stöd) för aktiebolag och handelsbolag som anställer sin första medarbetare.

Redovisning av kontrolluppgifter på individnivå

Från och med januari 2019 ska alla arbetsgivare redovisa ersättningar och skatteavdrag på individnivå varje månad istället för en gång om året. För företag med personalliggare som har mer än 15 anställda börjar detta gälla redan 1 juli 2018.

Viktiga datum från Skatteverket

Med denna länk hittar du alla datum som är viktiga när det gäller skatter och deklarationer.

Ändrad intäktsredovisning för mindre aktiebolag

Bokföringsnämnden har beslutat att ändra i de allmänna råden Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Bolagsverket får i uppdrag att införa digital hantering av årsredovisningar

Regeringen har beslutat att ge Bolagsverket i uppdrag att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar.

Nya rut-tjänster för alla från och med 1 augusti

Nu är det återigen dags för förändring gällande husarbete. Förändringarna gäller från och med 1 augusti.