Växa-stöd

Tidigare har en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter (växa-stöd) enbart gällt för enskilda näringsidkare som anställt sin första medarbetare. Från den 1 januari 2018 gäller detta även här aktiebolag och handelsbolag. Läs med om det här.